Ieuenctid a phlant

Mae gweithgareddau i blant a phobl ifanc yn rhan annatod o’n ymrwymiad i gynnig dawns i bawb. Boed hynny trwy dosbarthiadau a gweithdai mewn ysgolion a chanolfannau cymdeithasol neu prosiectau perfformio mewn lleoliadau theatr draddodiadol, mae plant a phobl ifanc wedi elwa o ganlyniad ein gweithgareddau deinameg ag amrywiol ers dros ugain mlynedd.

  • Weekly programme of youth and children’s groups
  • Activities across the two counties
  • Special projects offered periodically for young people
built by NOTA