Oedolion a Rhyng-genhedlaeth

Mae cannoedd o bobl ar draws y siroedd yn mwynhau ein gwaith sefydledig i oedolion, pob flwyddyn. Mae enw da TAN am ein gweithgareddau yn cynyddu, yn enwedig am ein gwaith rhyng-cenhedlaeth sydd yn digwydd ym Mhrifysgol Metropolitan Abertawe yn flynyddol.

  • Classes for adults, gentle exercise for older people
  • Arabic & Flamenco to Street & Zumba
  • Performance companies
  • Family projects including 3 generations
built by NOTA