Cefnogi

Ffrindiau TAN

Mae TAN wedi bod yn gwneud dawns yn gyrraeddadwy i bawb, ar draws y siroedd Abertawe a Chastell-Nedd Port Talbot am dros 20 mlynedd. Yn 2011/12, cwblhawyd 2,900 o weithgareddau a pherfformiadau gyda mwy nag 20,000 yn cyfranogi o flaen cynulleidfaoedd o dros 40,000 o bobl. Yn ystod y cyfnod heriol hwn, mae’n bwysicach fyth ein bod yn parhau i ddarparu dosbarthiadau, gweithdai, cydweithrediadau a phrosiectau perfformio i oedolion, pobl ifanc, plant, yr henoed, yr anabl, o dan anfantais a grwpiau ar y gyrion.

Mae FFRINDIAU TAN yn werthfawr i’n datblygiad, maent yn cefnogi ein gwaith ac o ganlyniad, yn mwynhau:

• Tocynnau ymarfer Gwisg
• Blaenoriaeth wrth archebu
• Cylchlythyrau Ffrindiau
• Pris tocynnau mantais
• Cynigion gan sefydliadau celfyddydol eraill

Y gost yw £30 y flwyddyn neu £50 I bâr (mae gostyngiadau ar gael) sy’n daladwy drwy siec neu Debyd Uniongyrchol.

Lawrlwythwch ac argraffwch y ffurflen gais a’i ddychwelyd i’r swyddfa TAN.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn ymuno â’n teulu o FFRINDIAU TAN

lawrlwytho Ffurflen

 

Arts & Business Cymru
Baglan Community Centre
Blaengwynfi Boys & Girls Club
Brangwyn Hall
Briton Ferry Community Centre
Campion Gardens Residential Home
Coelbren Community Centre
Community Dance Wales
Fforestfach Adult Day Centre
George Hall
Hartley Wilprint Cardiff

Maesteg Community Centre
Maytree Autistic Unit
Mumbles Development Trust
Neath Port Talbot College
NPT Community Voluntary Services
Pant-y-Felin Children’s Home
Pencoed Community Centre
Penybryn Special School
Pontardawe Arts Centre
Princess Royal Theatre

SNAC (Special Needs Activity Centre)

South Wales Police
St Catherine’s Church
St Theodore’s Church
St Thomas Church Hall
Suhalya
Swansea & NPT Youth Services
Swansea Bay Racial Equality Council
Swansea College
Swansea Community Voluntary Services
Swansea Grand Theatre
Swansea Metropolitan University
The Urdd
Theatr Taliesin
Touch Trust Cardiff
Victoria Hall, Mumbles
Vision 21
Wales Community Voluntary Services
Waterfront Museum Swansea
Welsh Folk Museum St Fagans

built by NOTA