Mewn partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Bro Morgannwg, hyfforddwyd tiwtoriaid TAN eu gyda Bale Cenedlaethol Lloegr i weithio gyda phobol sy’n byw gyda Parkinsons. Erbyn hyn mae ein tiwtoriaid yn gweithio ar y cyd ag Ysbyty Singleton Abertawe i rannu gwybodaeth a phrofiad gyda therapyddion galwedigaethol a ffisiotherapyddion i’w cynorthwyo i ymgorffori dawns a symud i’w gwaith dyddiol gyda’r rhai hynny sy’n byw gyda Parkinsons.

2015: Dawns Te llwyddiannus yn Neuadd Gŵyn Castell-nedd, gyda diolch i arian o Newid er Gwell.

Strictly Jpeg

Yn ddiweddar, fe gwblhaom raglen lwyddiannus o Ddawns a Gorddryswch gyda diolch i gyllid o Newid er Gwell. Cadwch lygad allan am weithgareddau yn y dyfodol.

Ar ôl lansiad gwych a pherfformiadau dechreuol yn Theatr y Grand, Abertawe a Thŷ Dawns Canolfan Mileniwm Cymru i Gomisiwn Bobl Dawnsio Cymru, a ariannwyd gan Sefydliad Dawns Gymunedol a Chyngor y Celfyddydau Cymru, mae ein Cwmni Dawns Gallu Amrywiol newydd sbon yn awr yn gweithio tuag at eu darn nesaf. Bydd Calon y Ddraig ac Enaid y Ddraig yn perfformio yng Ngŵyl Undod Hijinx yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd ar 29 Mehefin.

Sefydlwyd yn 2014, ariennir gan Age Cymru trwy ‘r Gŵyl Gwanwyn – Celfyddydau ar gyfer Pobl Hŷn. Mae Tystion (‘tystion bywyd’) yn gweithio ar ddarn newydd i’w pherfformio yn: Gŵyl Gwanwyn 2015 – 16 Mai, 16:00 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Theatr Soar, Merthyr Tudful – 9 Mai 11am a 12.00

* Hefyd yn teithio i grwpiau mewn oed lleol a’u ariannwyd gan Age Cymru.

Diolch i Sefydliad Gordon Cook, mae ein gwaith Gwerthoedd  Addysg yn parhau gyda Rhaglen Beilot newydd, Camau Cadarnhaol. Archwilio themâu Iechyd, Lles, Ffordd o Fyw a Dewisiadau Cadarnhaol, byddwn yn gweithio gyda 100 o bobl ifanc o ysgolion cyfun yn Abertawe a Chastell-Nedd Port Talbot.

O ganlyniad i 5 mlynedd o’n Prosiect Teulu Ymlaen a ariannwyd gan Sefydliad Gordon Cook; mae’r Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf yn y Gogledd Orllewin wedi comisiynu TAN i ailadrodd y rhaglen boblogaidd a llwyddiannus hwn yn Ysgol Gynradd Cadle, Abertawe. Mae’r prosiect hwn yn unol â’u Rhaglen Llofnod Dysgu Teuluol.

built by NOTA