TANSITION!!! We did it!!!! A wonderful performance on 31st March at Taliesin Arts Centre,  to celebrate the last 30 years of TAN. Thank you to everyone aged 2-70, who gave their all onstage and to our wonderful audience who shared our passion, applauded our talent and achievements and joined us in looking forward to the future of a new TAN. And now, a few pics .. many more to follow so keep an eye on the Gallery page.

Troy Boyz:

tandancepicks©kirstenmcternan-062

tandancepicks©kirstenmcternan-052

 

Dragons:

tandancepicks©kirstenmcternan-007

tandancepicks©kirstenmcternan-001

Tystion:

tandancepicks©kirstenmcternan-037

Dynion:

tandancepicks©kirstenmcternan-045

Photos: Kirsten McTernan

TAN Dance Ltd is one of the revenue funded clients of Arts Council of Wales, who, from April 2016, will no longer benefit from their support.

As trailblazers in Diversity, Youth and Male Dance, TAN has worked with people of all abilities and ages, prioritising vulnerable and marginalised groups and areas of disadvantage in Swansea and Neath Port Talbot.

We are only as inspirational as the incredible individuals, groups and communities we have had the privilege to work with.  We want to thank ACW and the thousands of participants who have travelled the journey with us and made our work so worthwhile.  Thanks too to our staff, tutors and the many partners, stakeholders, donors and Board Members, past and present who have recognised the value of our service to our communities and tirelessly championed our organisation.

Although disappointed to lose our revenue funding from ACW we have taken time to reflect on our achievements. TAN is pleased to announce that it is determined to continue to work in the fields of Dance in Health, Youth and Diversity.  The company is formulating its plans now and look forward to telling you more about them in the very near future.

 

TAN will be staging a Celebration of the last 30 years of TAN as well as looking forward to the future of a new TAN.  The event, TANSITION, will be at Taliesin Arts Centre, Swansea University on Thursday 31st March at 7.30pm. Tickets £5 from 01792 602060 www.taliesinartscentre.co.uk

We hope you will join us for what promises to be a memorable evening, showcasing the variety of talent, passion and inspiration that is, and always will be TAN’s trademark.

Angen prosiect i gynorthwyo gyda chyflwyno Llythrennedd a Rhifedd i’ch disgyblion?

Ydych chi am wneud i’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol wenu?

Yn ychwanegol, byddwch yn rhoi profiad gwerthfawr addysgiadol a chelfyddydol i’ch disgyblion

Rydym yn cynnig prosiect sy’n flaenllaw yn y sector i chi:

UN DAU DAWNS 2016

Gweithdai ar gael ar

Dydd Gwener 18fed o fis Mawrth a Dydd Llun 21ain tan ddydd Iau 24ain o fis Mawrth, 2016

Oherwydd y galw, fe fydd thema eleni yn dychwelyd gyda rhaglen newydd sbon o

“Camwch Ymhellach Ymlaen”

sydd wedi’i anelu at ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6

Yn seiliedig ar ffordd wahanol o edrych ar y meysydd Llythrennedd a Rhifedd i gyd-fynd â’ch cwricwlwm.

Fe fydd ein Coreograffydd, Hayley John yn gweithio mewn partneriaeth ag Adran Celfyddydau Perfformio – Choleg Castell-nedd gyda’r cwmni Un Dau Dawns.

Fe fydd y perfformwyr yn llenwi eich neuadd yr ysgol gyda pherfformiadau cyffrous, gyda gweithdai i’ch disgyblion yn dilyn:

Perfformiad gan fyfyrwyr cwrs y Celfyddydau Perfformio o Goleg Castell-nedd

Gweithdy rhyngweithiol gyda disgyblion eich Ysgol

Y mae cost am becyn un awr o hyd, dal yn £80.

Y mae UN DAU DAWNS wedi bod yn rhedeg yn llwyddiannus ers 1993 ac mae’n boblogaidd iawn.

lynnhoare@ntlworld.com

Galw am Gomisiynau yn 2016

Mae Articulture, mewn cydweithrediad â chonsortiwm o sefydliadau celfyddydol blaenllaw, yn gwahodd arlunwyr a chwmnïau celfyddydol yng Nghymru o unrhyw ddisgyblaeth i ofyn am gymorth am greu a chyflwyno gwaith awyr agored newydd ar gyfer cyflwyniad a thaith i wyth lleoliad ledled y wlad yn 2016.

Manylu yma ac ynghlwm. Dyddiad cau 30 Tachwedd 2015

Y mae “Troy Boyz West” yn gyfle nerthol yr haf yma ar gyfer 60 o bobl ifanc i fyw a gweithio gyda thîm o artistiaid proffesiynol yn ystod wythnos gyffrous o ddawns. Bydd yr wythnos preswyl yn Celtic Camping, ac yn diweddu mewn 2 berfformiad ffrwydrol ac egnïol yn y lleoliad awyr agored trawiadol Balas yr Esgob yn Nhyddewi ar ddydd Sadwrn 22 o Awst.

Y mae “Troy Boyz West” wedi cael ei ariannu gan Sefydliad Bluestone, Cam Diwylliant Celfyddydau a Busnes, ac Arts Care / Gofal Celf – er mwyn cynnig 30 o leoedd bwrsari ar gyfer pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEETs).

Fydd hwn yn cyfle unwaith mewn oes i bobl ifanc yng Ngorllewin Cymru i weithio gydag aelodau’r cwmni Troy Boyz a gafodd ei sefydlu 3 blynedd yn ôl o ganlyniad i brosiect perfformiad uchel ei barch.

Mae llawer o’r NEETs a ymunodd â’r prosiect Troy Boyz cyntaf yn awr mewn cyflogaeth neu addysg, prawf bod cymryd rhan mewn dawns greadigol yn cryfhau uchelgais, yn hyrwyddo hyder, hunan-barch ac ymdeimlad o berthyn.

I archebu lle ar y preswyl (17-23 Awst) cysylltwch â 01267 243815 neu info@acgc.co.uk

I archebu tocynnau ar gyfer perfformiad Dydd Sadwrn 22 Awst 2pm a 5:00 cyswllt Theatr y Torch
(£ 8 / £ 6.50 consesiynau / dan 5 am ddim)

Dewch â phicnic, blancedi, cadeiriau plygu, potel! ac eli haul!44783_565064960195054_973746258_n

built by NOTA