Dawns I Ddynion

“Rwyf wrth fy modd yn gweld dynion yn dawnsio. Mae’n olygfa hardd a phwerus. Rwy’n gobeithio y bydd cynulleidfaoedd yn dal i gael eu diddanu, difyrru a ‘di syfrdanu gan y brand Dynion sy’n arloesol, ffraeth ac yn athletaidd”.

Carol Brown, Sylfaenydd y Cwmni.


Dechreuodd Cwmni Dawns Dynion fel cwmni cymunedol ac mae wedi bod yn chwalu rhwystrau am 20 mlynedd, gan annog dynion i fynegi yw hunan trwy ddawns a theatr gorfforol. Fel cwmni blaenllaw TAN, mae Dynion wedi ennill gwobrau, wedi teithio i 10 o wledydd ac wedi cael sylw yn wasg, radio a theledu yng Nghymru, Prydain a thramor. Fel arfer mae aelodau Dynion yn cael eu gwahodd i fewn i’r cwmni o ganlyniad ohonyn nhw’n cymryd rhan yn un o brosiectau perfformio TAN.

Breuddwyd TAN i’w i sefydlu Canolfan yng Nghymru ar gyfer Dawns Wryw – byddai gwireddu hyn yn tynnu’r gorau o ddawns ryngwladol i fewn i’n hardal.

 

Archebu’n Gorfforaethol

Yn 2012 fe bu Dynion yn perfformio’r ddawns – “Pum Lefel o Yfed” yng Ngwobrau Busnes a’r Celfyddydau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, gwobrau Swansea Life yn Neuadd Brangwyn, ac yn Dathliad Cwmni Legal & General, Stadiwm SWALEC Caerdydd.

Mae Cwmni Dawns Dynion – ar gael ar gyfer gweithgareddau corfforaethol, celfyddydol a digwyddiadau preifat. Maent yn cynnig pecyn o adloniant trwy ddawns a darnau cyfoes sy’n profocio’r meddwl, gan gynnwys Cars, Pum Lefel o Yfed, Hurt a Testosterone.

Am fwy o wybodaeth, prisiau, argaeledd neu i drafod y gwaith o greu darn wedi’i deilwra at eich digwyddiad, cysylltwch â lynn@tandance.org

built by NOTA