Integreiddio a Gallu Amrywiol

Yn y 90au cynnar, fe weithiodd Carol Brown, Cyfarwyddwr Artistig TAN, fel tiwtor dawns ar brosiect aml celfyddydol – ar gyfer pobl ag anabledd. Mewn ymateb i nifer o oedolion oedd yna ac anabledd dysgu a fynegodd ddymuniad i barhau i ddawnsio, fe gafodd y cwmni cynhwysol TAKE THIS ei eni, a dechreuodd i greu darnau dawns o dan ymbarél TAN.

Gall TAKE THIS ond ymgymryd â phrosiectau pan fydd TAN yn gwneud ceisiadau llwyddiannus i wahanol Ymddiriedolaethau a Sefydliadau. Gyda chefnogaeth barhaus, gallai’r cwmni weithio’n fwy cyson a chyflawni eu Rhaglen Datblygu uchelgeisiol.

 

Cyflwyno ein Cwmni Cynhwysedd Amrywiol newydd:

Calonnau Dreigiau ac Eneidiau’r Ddraig
Group sun

Fe gafodd – “Calonnau Dreigiau ac Eneidiau’r Ddraig” ei sefydlu yn 2014, a’u hariannwyd gan Gomisiwn Pobl yn Dawnsio o’r Sefydliad am Ddawns Gymunedol a’r Cyngor Celfyddydau Cymru.
Fe galluoedd y gefnogaeth hyn i ni greu rhaglen fentora ar gyfer tîm capasiti amrywiol Dawns TAN sef Carol Brown, Cathy Coombs a Leila Bebb. Onil Vizcaino, arbenigwr mewn dawns ar gyfer pobl ag anabledd dysgu, oedd yn cymryd y fentora hyn. Fe fydd yr hyfforddiant hwn yn llywio ein gwaith yn y dyfodol, ac wedi rhoi’r dewrder i ni herio ein dawnswyr i wella eu gwybodaeth dawns a’u thechneg, ac i berfformio heb gefnogaeth y gwirfoddolwyr ar y llwyfan.

 

Tystebau

One of the most memorable pieces of dance I have seen performed by any company, anywhere. Artistically speaking it was irrelevant that the company consists of people with a learning disability: the artistic standards were high, the performance quality sincere and moving and each person involved was extended way beyond the expectations of themselves and others. (Kate Castle, Associate Director People Dancing)

Ben enjoyed every minute being part of the company – the highlight was after the production at the Grand Theatre. He was so full of emotion. Many thanks for allowing him to be part of this amazing company. He has made many new friends and we as a family realise what talent he and his friends have. (Parent)

Charlie dreamed of performing at the Grand. No matter what your abilities, if you work hard your dreams CAN come true. (Parent)

The dancers told a wonderful story through dance with such mature understanding, and the fact that they kept ‘in character’ and remembered  every move in a dance lasting 30 minutes was incredible. In a theatre with capacity audience, you could have heard a pin drop – the applause at the end was truly justified.

The best thing that has ever happened for Caroline. She has had a       love of dance from a very young age but never had an opportunity like this before. We’ve seen her grow as a person as she learned new skills, with a beneficial effect on all aspects of her life. She has even lost weight in all the right places!  The residencies were key to the project’s success, a chance to really get to know each other. (Marilyn Hough, Parent)

The story really came across through dance and movement. Rob is 67 and I’ve never seen his dancing before and have to say I was really surprised at the standard of the work.  Rob’s so proud to be a member of the company and tells everyone about it.  This is something that belongs just to him, separate to the consortium in which his daily life operates. (Christine Ackerman, Support Worker)

 

Perfformiadau 2014/15:

Theatr y Grand Abertawe

NDCW Tŷ Dawns

Gŵyl Undod Hijinx

 

Symud Ymlaen

Ar hyn o bryd, rydym yn cynllunio Rhaglen Datblygu 4 Blynedd i gynnwys:

• Sesiynau Wythnosol

• Grwpiau Lloeren mewn siroedd cyfagos

• Teithiau Lleol i Wasanaethau Dydd

• Perfformiadau Ysgol Haf Blynyddol a pherfformiadau Theatr

• Diwrnodau i’r Teulu Digwyddiadau Cymdeithasol

• Hyfforddiant ar gyfer Ymarferwyr

• Uned Hyfforddi Amrywiaeth

• Grwpiau Ffocws a Fforymau

Yn y cyfamser … Mae’r Cwmni yn cyfarfod pan fydd cyllid ar gael. Cysylltwch â ni os ydych yn teimlo y gallwch gynnig cymorth i gadw Calon y Ddraig yn curo! lynn@tandance.org

 

Integreiddio

goreograffwyd gan y byd-enwog Wolfgang Stange ac mewn cydweithrediad â WNO, pum diwrnod o ymarfer dwys a arweiniwyd at berfformiad yn Ŵyl Undod yn y Ganolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd.
arweiniwyd Take This rhaglen wythnosol “drws agored”, gan wahodd perfformwyr gydag anabledd dysgu eraill yn yr ardal, i fwynhau’r manteision cymdeithasol, ffitrwydd a chreadigol enfawr y gall dawns ei gynnig.
Noddwyd Tata Steel a’r Gronfa Wledig cynhyrchiad o ddarn newydd o ddawns, a fu ar daith i nifer o leoliadau lleol a chanolfannau cymunedol.
Fe oedd perfformiad yng Ngŵyl Itinere ym Murcia, Sbaen. Ac yna cynnal Prosiect Perfformiad yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd a gyfarwyddwyd gan y Coreograffydd Rhyngwladol, Wolfgang Stange.

 

Mae TAKE THIS hefyd wedi:

  • cynnal cyfnewidiau a phrosiectau perfformio ar gyfer oedolion ag anabledd dysgu a’u gofalwyr
  • dawnsio mewn cynyrchiadau TAN, cynadleddau a seminarau
  • dawnsio yn y Seremoni Agoriadol y Gemau Olympaidd Arbennig
  • diolch i Lloyds TSB Grant, teithio perfformiad / gweithdy i 14 o wasanaethau dydd lleol

 

Nod TAKE THIS yw i wthio ffiniau’r hyn a ystyrir yn “gelf anabl”.

‘Ni all unrhyw un gymryd i ffwrdd fy mreuddwyd i ddawnsio…. Mae bod yn berfformiwr dawns wedi rhoi i mi obaith a hapusrwydd. Beth wy wir eisiau yw i bobl ddeall beth y gallaf ei wneud fel perfformiwr. Mae gennyf Syndrom Down ac rwy’n dangos fy angerdd trwy ddawns’

Leila Bebb, Take This, Hwylusydd Cynorthwyol a Dawnsiwr.

built by NOTA