Cymerwch Rhan

Ffrindiau TAN

Mae TAN wedi bod yn gwneud dawns yn gyrraeddadwy i bawb, ar draws y siroedd Abertawe a Chastell-Nedd Port Talbot am dros 20 mlynedd. Yn 2011/12, cwblhawyd 2,900 o weithgareddau a pherfformiadau gyda mwy nag 20,000 yn cyfranogi o flaen cynulleidfaoedd o dros 40,000 o bobl. Yn ystod y cyfnod heriol hwn, mae’n bwysicach fyth ein bod yn parhau i ddarparu dosbarthiadau, gweithdai, cydweithrediadau a phrosiectau perfformio i oedolion, pobl ifanc, plant, yr henoed, yr anabl, o dan anfantais a grwpiau ar y gyrion.

Mae FFRINDIAU TAN yn werthfawr i’n datblygiad, maent yn cefnogi ein gwaith ac o ganlyniad, yn mwynhau:

• Tocynnau ymarfer Gwisg
• Blaenoriaeth wrth archebu
• Cylchlythyrau Ffrindiau
• Pris tocynnau mantais
• Cynigion gan sefydliadau celfyddydol eraill

Y gost yw £30 y flwyddyn neu £50 I bâr (mae gostyngiadau ar gael) sy’n daladwy drwy siec neu Debyd Uniongyrchol.

Lawrlwythwch ac argraffwch y ffurflen gais a’i ddychwelyd i’r swyddfa TAN.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn ymuno â’n teulu o FFRINDIAU TAN

lawrlwytho Ffurflen

 

Dawnsymarfer

Dyma gyfuniad hwyliog o ymarfer corff a dawns ar gyfer oedolion

Canolfan Gymunedol Blaendulais

Pob Dydd Iau 9-10am

AM DDIM ariannwyd gan Gymunedau Gyntaf Adran Cymoedd y Gorllewin

Dosbarthiadau wythnosol

Oedolion, ieuenctid & phlant – am manylion pellach cysylltwch a:

pat@tandance.org neu kim@tandance.org

Galwad am tiwtoriaid

dawnsio llinell, swmba, salsa, ioga, pilates a balrwm

Prosiectau presennol

gweld newyddion

 

Prosiectau’r gorffennol

Y prosiect Olion – Awst 2012

Mewn partneriaeth’da Metropolitan Abertawe Metropolitan Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ‘ Reaching the Heights’ – Menter a noddwyd gan arian Ewropiaidd. Darparwyd TAN 3 prosiect – TROY BOYZ, CÂN CARIAD & CANFOD er mwyn ymgysylltu a NEETS, gofalwyr ifance a phobl ifance ‘da anabledd dysgu. Roedd y prosiectau yn lwyddiannus dros ben, wrth gweithio ‘da mwy na 100 o bobl ifance, yn cyflawni amcanion TAN I annog ymrwyniad a wobrwyo, cefnogi hunan-cred a galluogu datblygiad personol.

Prosiect Rhyng-cenhedlaeth: Llanw ag Amser – Gorffenaf 2012

Mewn partneriaeth ‘da Metropolitan Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Coleg Castell-Nedd Port Talbot Reaching Wider a Barnardo’s, Prosiect Performiad Gymunedol, wythnos o hyd, i bobl ifanc a phobl hun gweithio ‘da cyfranogwyr aml-cenhedlaeth o gefndiroedd amrywiol.

Cydweithio mewn parau gyda oleiaf 10 mlwydd rhyngddynt mewn oed. Arweinwyd y cyfranogwyr trwy broses creadigol rhyng-cenhedlaeth newydd, ble cafwyd eu herio i archwilio celfyddyd symudwaith a darganfod pethau newydd amdanynt hwy a’u partneriaid. Gorffenwyd y prosiect ‘da 2 perfformiad ar lwyfannau’r Metropolitan Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Choleg Castell-Nedd Port Talbot

 • Fast Forward (trawsnewidiad) & Families Forward (Plant tangyflawni)
 • AGChY, 5X60, HMS, TAR a gweithdai
 • Clybiau ar ôl ysgol, prosiectau, cyngherddau a digwyddiadau arbennig
 • Dyddiau blâs – Hanner Tymor/Y Pasg/Ysgolion Hâf
 • Prosiectau hir neu byr dymor wedi’u cynllunio’n arbennig i’ch anghenion ac amcanion chi
 • Bechgyn yn unig – Dosbarthiadau/gweithdai/prosiectau mewn ysgolion/ i grwpiau ieuenctid a chymunedol
 • Perfformiadau a phreswylfeydd gan cwmniau dawns gwrwaidd Meibion a Dynion Pro
 • Sesiynnau hwylus/Rhaglennau Ffitrwydd i bob oedran ag allu
 • Perfformiadau Arabaidd a Fflamenco I ddigwyddiadau a gwyliau
 • Gwaith mewn Cartrefi Gofal a Gwasaniaethau Dydd
 • Ymarfer I wragedd Mwslemaidd
 • Gweithgareddau i Ffoaduriaid a Ymofynwyr Noddfa
 • Prosiectau i integreiddio dyfodwyr a phobl lleol
 • Gweithdai Dawns Ethnig
 • Gweithdai amryw lefel anabledd/gweithdai integreiddiol
 • Gweithdai a pherfformiadau gan Cwmni Dawns Amryw Gallu Take This
built by NOTA