UN DAU DAWNS 2016

Angen prosiect i gynorthwyo gyda chyflwyno Llythrennedd a Rhifedd i’ch disgyblion?

Ydych chi am wneud i’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol wenu?

Yn ychwanegol, byddwch yn rhoi profiad gwerthfawr addysgiadol a chelfyddydol i’ch disgyblion

Rydym yn cynnig prosiect sy’n flaenllaw yn y sector i chi:

UN DAU DAWNS 2016

Gweithdai ar gael ar

Dydd Gwener 18fed o fis Mawrth a Dydd Llun 21ain tan ddydd Iau 24ain o fis Mawrth, 2016

Oherwydd y galw, fe fydd thema eleni yn dychwelyd gyda rhaglen newydd sbon o

“Camwch Ymhellach Ymlaen”

sydd wedi’i anelu at ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6

Yn seiliedig ar ffordd wahanol o edrych ar y meysydd Llythrennedd a Rhifedd i gyd-fynd â’ch cwricwlwm.

Fe fydd ein Coreograffydd, Hayley John yn gweithio mewn partneriaeth ag Adran Celfyddydau Perfformio – Choleg Castell-nedd gyda’r cwmni Un Dau Dawns.

Fe fydd y perfformwyr yn llenwi eich neuadd yr ysgol gyda pherfformiadau cyffrous, gyda gweithdai i’ch disgyblion yn dilyn:

Perfformiad gan fyfyrwyr cwrs y Celfyddydau Perfformio o Goleg Castell-nedd

Gweithdy rhyngweithiol gyda disgyblion eich Ysgol

Y mae cost am becyn un awr o hyd, dal yn £80.

Y mae UN DAU DAWNS wedi bod yn rhedeg yn llwyddiannus ers 1993 ac mae’n boblogaidd iawn.

lynnhoare@ntlworld.com

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    built by NOTA