Articulture

Galw am Gomisiynau yn 2016

Mae Articulture, mewn cydweithrediad â chonsortiwm o sefydliadau celfyddydol blaenllaw, yn gwahodd arlunwyr a chwmnïau celfyddydol yng Nghymru o unrhyw ddisgyblaeth i ofyn am gymorth am greu a chyflwyno gwaith awyr agored newydd ar gyfer cyflwyniad a thaith i wyth lleoliad ledled y wlad yn 2016.

Manylu yma ac ynghlwm. Dyddiad cau 30 Tachwedd 2015

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    built by NOTA