Troy Boyz West

Y mae “Troy Boyz West” yn gyfle nerthol yr haf yma ar gyfer 60 o bobl ifanc i fyw a gweithio gyda thîm o artistiaid proffesiynol yn ystod wythnos gyffrous o ddawns. Bydd yr wythnos preswyl yn Celtic Camping, ac yn diweddu mewn 2 berfformiad ffrwydrol ac egnïol yn y lleoliad awyr agored trawiadol Balas yr Esgob yn Nhyddewi ar ddydd Sadwrn 22 o Awst.

Y mae “Troy Boyz West” wedi cael ei ariannu gan Sefydliad Bluestone, Cam Diwylliant Celfyddydau a Busnes, ac Arts Care / Gofal Celf – er mwyn cynnig 30 o leoedd bwrsari ar gyfer pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEETs).

Fydd hwn yn cyfle unwaith mewn oes i bobl ifanc yng Ngorllewin Cymru i weithio gydag aelodau’r cwmni Troy Boyz a gafodd ei sefydlu 3 blynedd yn ôl o ganlyniad i brosiect perfformiad uchel ei barch.

Mae llawer o’r NEETs a ymunodd â’r prosiect Troy Boyz cyntaf yn awr mewn cyflogaeth neu addysg, prawf bod cymryd rhan mewn dawns greadigol yn cryfhau uchelgais, yn hyrwyddo hyder, hunan-barch ac ymdeimlad o berthyn.

I archebu lle ar y preswyl (17-23 Awst) cysylltwch â 01267 243815 neu info@acgc.co.uk

I archebu tocynnau ar gyfer perfformiad Dydd Sadwrn 22 Awst 2pm a 5:00 cyswllt Theatr y Torch
(£ 8 / £ 6.50 consesiynau / dan 5 am ddim)

Dewch â phicnic, blancedi, cadeiriau plygu, potel! ac eli haul!44783_565064960195054_973746258_n

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    built by NOTA