PROSIECT ARIADNE

Roedd TAN yn un o dri cwmni Ewropeaidd a wahoddwyd gan Elan Intercultural o Baris i hyrwyddo prosiect gymunedol clodfawr a reolwyd gan Carolyn Davies o Abertawe. Partnerwyd TAN gyda chwmni Saesneg Momentum and Arts ac Osmosis o Roeg, i ganolbwyntio ar waith cymunedol gydag ymfudwyr yn ein hardal, gyda’r bwriad o gyfleu sut y mae Celfyddyd yn helpu integreiddio, ac i gysylltu newydd-ddyfodiaid gyda’u hamgylchedd newydd.

Mae tua 69.8miliwn o ymfudwyr rhyngwladol yn Ewrop heddiw, sy’n cyfatebu i 9.5% o’r boblogaeth(IOM). Tra bod eu llwybrau a’u profiadau yn gwahaniaethu’n fawr, maent yn gwynebu rhai sialensau cyffredin, sy’n aml yn cynnwys straen ,pryder, colli hunanbarch, a cholli rhwydwaith cymdeithasol.

O ganlyniad i hyn mae llawer o ymfudwyr yn Ewrop yn aros arwahân os nad ar y cyrion.

Dangosir fod ymgydio mewn Celfyddyd yn hyrwyddo gwelliannau ar lefel unigol a chymdeithasol trwy wella creadigwrydd artistig a chymdeithasol unigolyn, a thrwy greu cysylltiadau cymdeithasol. Er hyn dyw’r damcaniaethau o sut y mae Celfyddyd yn gallu helpu i addasu ddim wedi eu systemeiddio, prin bod y methodolegau yn cael eu mantoli yn wyddonol gywrain, a dyw adnoddau’r rhaglenni datblygu ddim yn cael eu casglu, gyda mentrau gwahanol yn aml yn aros yn ynysig.

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    built by NOTA