CWMNI “TROY BOYZ”

TROY BOYZ

O ganlyniad i brosiect arbennig Troy Boyz yn 2012, a chyda phartneriaeth Prifysgol Fetropolitan Abertawe, rydym yn gorfoleddu fod curiad “Troy Boyz” yn parhau… Mae’r sesiynnau yn rhad ac am ddim, ac yn cael eu cynnal fel arfer ar ddydd Mawrth 5.30yh- 7yh ar Gampws Townhill o Brifysgol Fetropolitan Abertawe.

Croeso i aelodau newydd – cysylltwch â kim@tandance.org am ddyddiadau a digwyddiadau.

follow on twitter

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    built by NOTA